دو ستونه

مرکز پژوهش شوراهای کلانشهر های کشور

  💠تهران 🔺https://rpc.tehran.ir/ 💠تبریز 🔺rctbz.tabriz.ir 💠اصفهان 🔺http://research.shora.isfahan.ir/fa/ 💠مشهد 🔺https://rcmc.mashhad.ir/ 💠یزد 🔺https://shora.yazd.ir/

لینک های مفید

در شرایط کرونا پویشی شکل گرفته برای پژوهشگران و کسانی که مشغول نوشتن پایان نامه هستند دسترسی آزاد داده شده به…

سه ستونه

مرکز پژوهش شوراهای کلانشهر های کشور

  💠تهران 🔺https://rpc.tehran.ir/ 💠تبریز 🔺rctbz.tabriz.ir 💠اصفهان 🔺http://research.shora.isfahan.ir/fa/ 💠مشهد 🔺https://rcmc.mashhad.ir/ 💠یزد 🔺https://shora.yazd.ir/

لینک های مفید

در شرایط کرونا پویشی شکل گرفته برای پژوهشگران و کسانی که مشغول نوشتن پایان نامه هستند دسترسی آزاد داده شده به…

درباره مدیریت شهری

امروزه آموزش با شیوه های نوینی ارائه میشود و یکی از این شیوه ها آموزش مجازی میباشد که از جهات مختلفی…

چهار ستونه

مرکز پژوهش شوراهای کلانشهر های کشور

  💠تهران 🔺https://rpc.tehran.ir/ 💠تبریز 🔺rctbz.tabriz.ir 💠اصفهان 🔺http://research.shora.isfahan.ir/fa/ 💠مشهد 🔺https://rcmc.mashhad.ir/ 💠یزد 🔺https://shora.yazd.ir/

لینک های مفید

در شرایط کرونا پویشی شکل گرفته برای پژوهشگران و کسانی که مشغول نوشتن پایان نامه هستند دسترسی آزاد داده شده به…

درباره مدیریت شهری

امروزه آموزش با شیوه های نوینی ارائه میشود و یکی از این شیوه ها آموزش مجازی میباشد که از جهات مختلفی…

طراحی شهری

طراحی شهری فرآیندی است که به شکل‌دهی فیزیکی بافت‌های مختلف شهری و روستایی منجر می‌شود. طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی به…